Rus Alfabesi

Rusça gibi bir dili kendi kendine öğrenmenin çok zor olduğunu söyleyerek yazıma başlamak istiyorum. O halde bana bu blogtaki çalışmaların ve bundan sonra yazacağım yazıların hangi amaca hizmet edeceğini sorabilirsiniz. Bu soruya vereceğim cevap şu:

Bir şekilde sınıf ortamında ya da öğretmen eşliğinde bu dili öğrenen kişilerin karşılaştıkları zorlukları Türkçe ile karşılaştırarak anlatmak, çıkış yollarını göstermek ve bazı eğlenceli öğretici materyallerle bu süreci desteklemek.

Rus alfabesinde 21 ünsüz, 10 ünlü ve 2'si de işaret olmak üzere toplam 33 harften oluşuyor. Rus alfabesi ağırlıklı olarak Latin ve Yunan alfabelerinden Rusça ses yapısına uygun harflerin seçilmesiyle oluşmuş. Bu nedenle kimi harfler hem ses hem de yazım bakımından Türkçe alfabedeki seslere benziyor. Bir kısmı yazımı aynı olmakla birlikte ses karşılıkları Türkçedekinden farklı. Bir kısmı ise yazımı farklı fakat ses karşılığı Türkçeye yabancı değil.

Rusça öğrenmeye başlayanların önündeki ilk engelin alfabe olduğunu inkar etmek gereksiz. Alfabenin zorluğu farklı karakterlerden oluşması değil, bilinen karakterlerin Türkçeyle karşılaştırıldığında farklı seslerin karşılığı olarak kullanmalarıdır. Ayrıca kitap harfleri ile el yazısı karakterleri arasında kimi farklılıklar da alfabeyi daha da zorlaştırıyor.

Kendi kendine bu dili öğrenmeye başlayanların genellikle izledikleri yol, kitap harfleriyle yazmak oluyor. Başlangıçta bu yol pratik gibi görünse de zamanla el yazısının kullanmaya kalktıklarında yazım alışkanlıklarını değiştirmek hiç de kolay olmuyor. Bu nedenle bu dili öğrenmeye başlayanlara önerim, alfabeyi hem kitap harflerinden, hem de el yazısı karakterlerinden öğrenmeleri ve yazarken de yalnızca el yazısı karakterlerini kullanmaları. Konuyla ilgili daha önce yayınladığım ALFABE dosyasını indirerek bu yazıda anlatılanları dosya üzerinde deneyerek inceleyebilirsiniz.