İsimlerin çoğul ekleri

İsimlere çoğul ekleri getirirken ezberlenecek harfler.

Yazım - "-ь" , "-й"


Rusça sözcüklerde her zaman "-ь" bir ünsüz harften sonra, "-й" ise bir ünlü harften sonra yazılır.
ÖRNEK:
рубль, словарь, только, письмо, деньги...
русский, пожалуйста, Андрей, санаторий ...