TURİZM FAKÜLTESİ öğrencilerinin dikkatine
KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN

İsimlerin çoğul ekleri

İsimlere çoğul ekleri getirirken ezberlenecek harfler.

Yazım - "-ь" , "-й"


Rusça sözcüklerde her zaman "-ь" bir ünsüz harften sonra, "-й" ise bir ünlü harften sonra yazılır.
ÖRNEK:
рубль, словарь, только, письмо, деньги...
русский, пожалуйста, Андрей, санаторий ...


Vurgu işareti

Windows işletim sisteminde çalışan pogramlarda yazılan Rusça metin üzerine vurgu işaretini eklemek için ekteki dosyayı kullanabilirsiniz.
İNDİR

ПОДАВАТЬ / ПОДАТЬПОДАВАТЬ / ПОДАТЬ
1. vermek;
подать кому-либо портфель birine çantasını vermek;
подать кому-либо стул birine bir iskemle vermek/getirmek;
с судна подали трап gemiden iskele verdiler/indirdiler;
2. {ставить на стол) servis etmek / yapmak; getirmek;
подали суп çorba geldi;
поданный ему суп önüne getirilen çorba;
кушать подано yemek hazır;
3. только несов.: это блюдо подают с соусом bu yemek salçalı olarak servis edilir;
4. {давать милостыню) sadaka vermek;
подать нищему dilenciye sadaka vermek;
5. {подводить для посадки, погрузки) getirmek;
поезд подадут на другую платформу tren başka perona gelecek;
машина подана araba hazır;
6. {заявление, просьбу um. n.) vermek;
подавать заявление dilekçe vermek;
подавать в суд на кого-либо birini dava etmek, mahkemeye vermek;
7. спорт, servis yapmak/atmak;
подавать мяч {в теннисе, волейболе) servis yapmak;
подать совет öğüt vermek;
подать голос
1) {отклинуться) ses vermek;
2) {проголосовать за кого-либо) birine oy vermek;
подавать знак işaret etmek;
подать знак рукой eliyle bir işaret vermek;
подать руку кому-либо
1) {для рукопожатия) elini uzatmak;
2) {для помощи) el vermek;
подать друг другу руку el sıkışmak;
подавать команду komut/kumanda vermek;
подай назад! al geri!;  


ВСТРЕЧАТЬ / ВСТРЕТИТЬВСТРЕЧА́ТЬ / ВСТРЕ́ТИТЬ
1. rastlamak; rastgetirmek;
2. в разн. значениях karşılamak;
встреча́ть госте́й konukları karşılamak;
встреча́ть аплодисме́нтами alkışlarla karşılamak;
встреча́ть что-либо с удовлетворе́нием memnuniyetle karşılamak;
встреча́ть Но́вый год Yılbaşını kutlamak;

Saylarla isimler


СТРОИТЬ / ПОСТРОИТЬСТРОИТЬ / ПОСТРОИТЬ
1. kurmak, yapmak, inşa etmek; dikmek;
строить заводы fabrika kurmak/yapmak;
строить суда gemi yapmak/inşa etmek;
он строит [себе] дом ev yaptınyor;
2. перен. kurmak;
строить семью aile kurmak;
3. kurmak, tasarlamak;
строить планы planlar kurmak;
строить различные предположения çeşitli tahminler yürütmek;
строить иллюзии hayaller kurmak;
4. dayandırmak, oturtmak;
строить свой расчёты на чём-либо hesabını bir şey ürerine oturtmak;
5. мат. çizmek;
построить треугольник bir üçgen çizmek;
6. sıraya dizmek;
О ты из себя дурака не строй! Aptallığa vurma kendini!;

РАССТРАИВАТЬ / РАССТРОИТЬРАССТРА́ИВАТЬ / РАССТРО́ИТЬ
1. в разн. значе́ниях bozmak;
расстро́ить чьи-либо пла́ны birinin planlarını bozmak;
расстро́ить здоро́вье sağlığını bozmak;
расстро́ить пиани́но piyanonun akordunu bozmak;
2. (огорча́ть) üzmek;

РАССТРА́ИВАТЬCЯ, РАССТРО́ИТЬСЯ
1. в разн. значениях bozulmak;
ряды́ расстро́ились safların düzeni bozuldu;
здоро́вье его́ расстро́илось sağlığı bozuldu;
2. (огорча́ться) üzülmek.

НАБИРАТЬ / НАБРАТЬНАБИРА́ТЬ / НАБРА́ТЬ
1. toplamak, dermek; almak;
набра́ть корзи́ну грибо́в bir sepet mantar toplamak;
набра́ть зака́зов bir sürü sipariş almak;
набра́ть 400 кг в су́мме двух движе́ний, iki harekette 400 kilo kaldırmak;
набра́ть ну́жное коли́чество очко́в / ба́ллов barajı aşmak;
2. işe almak; yazmak, devşirmek;
набра́ть рабо́чих işçi almak; işçi yazmak;
3. dizmek;
на́бранный текст dizili metin;
4. aramak, çevirmek;
набери́ но́мер врача́ doktorun numarasını çevir;
набра́ть высоту́ ; irtifa almak; tırmanmak;
набра́ть си́лу [gelişip] güçlenmek, güç/hız kazanmak;