НАБИРАТЬ / НАБРАТЬНАБИРА́ТЬ / НАБРА́ТЬ
1. toplamak, dermek; almak;
набра́ть корзи́ну грибо́в bir sepet mantar toplamak;
набра́ть зака́зов bir sürü sipariş almak;
набра́ть 400 кг в су́мме двух движе́ний, iki harekette 400 kilo kaldırmak;
набра́ть ну́жное коли́чество очко́в / ба́ллов barajı aşmak;
2. işe almak; yazmak, devşirmek;
набра́ть рабо́чих işçi almak; işçi yazmak;
3. dizmek;
на́бранный текст dizili metin;
4. aramak, çevirmek;
набери́ но́мер врача́ doktorun numarasını çevir;
набра́ть высоту́ ; irtifa almak; tırmanmak;
набра́ть си́лу [gelişip] güçlenmek, güç/hız kazanmak;

Hiç yorum yok: